Visie

Hoe wij het zien…

Huiswerkbegeleiding de Kroon heeft een duidelijke pedagogische visie. Vanuit de ervaring van het werken met kinderen van 0-13, hebben wij onze pedagogische kennis nu uitgebreid naar het begeleiden van leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten. De basis blijft hetzelfde, wij kijken naar het individu en stellen onszelf de vraag: wat heeft dit kind aan beperkingen/mogelijkheden en hoe kunnen wij hem/haar hierin zo goed mogelijk begeleiden. De kracht ligt hem daarin dat wij hierdoor in staat zijn om begeleiding op maat aan te bieden. Of het nu gaat om voor- en vroeg schoolse educatie bij taalachterstanden van peuters, stimulering van het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van basisschool kinderen of begeleiding van leerlingen op het voortgezet onderwijs, er wordt altijd vanuit de specifieke vraag van het kind begeleiding geboden.

Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de huiswerkbegeleiding. Daarom is er regelmatig (een maal per 4 weken) contact tussen ouders en docenten om de vorderingen en/of knelpunten samen door te spreken. Door samenwerking met alle betrokkenen is het mogelijk om een zo goed mogelijke begeleiding op maat voor iedere leerling te realiseren.

Doordat wij kijken naar de specifieke behoeftes van de leerling en door de leerling kennis te laten maken met verschillende manieren van studeren, kunnen wij de studiewijze vast stellen die het best bij de leerling past en die het beste resultaat oplevert. Door regelmaat, ritme en continuïteit aan te brengen in de dagelijkse werkzaamheden voorkomen wij dat de leerling ineens zo´n grote bult werk heeft dat hij/zij het niet meer kan overzien. Waar wij de leerling in trainen is het juiste gebruik van belangrijke studievaardigheden, kennis en inzicht, zodat er steeds zelfstandiger en effectiever gewerkt kan worden. Met als uiteindelijke doel dat de leerling op zo kort mogelijke termijn zelf in staat is zijn huiswerk te maken, te leren en te plannen.

Het eindresultaat is voor ons het belangrijkste! En dat moet zijn dat de leerling weer met een goed gevoel naar school gaat, zijn/haar huiswerk onder controle heeft en cijfers haalt die bij zijn/haar capaciteiten passen. Dat zorgt ervoor dat de leerling weer meer zelfvertrouwen krijgt en aan het eind van de dag met een voldaan en tevreden gevoel vanuit huiswerkbegeleiding de Kroon naar huis gaat.


Lees HIER onze huisregels.