Ruilbeleid

Ruilbeleid 2017-2018:

In principe komen kinderen op vaste dagen naar de huiswerkbegeleiding. Dit komt de stabiliteit ten goede want we weten zo precies welke begeleiding we op welke dag(en) moeten inplannen. Het kan echter voorkomen dat de leerling door ziekte of omstandigheden in de thuissituatie een dag niet kan komen. De Kroon biedt dan de mogelijkheid om op een andere dag te komen. Zo kunt u een dag dat de leerling geen gebruik heeft kunnen maken van de huiswerkbegeleiding, ruilen tegen een andere dag. Het ruilen is overigens een service en geen recht. Tevens dient er tijdig afgemeld te zijn! Met een tijdige afmelding wordt bedoeld dat een afmelding 24 uur van te voren schriftelijk gedaan moet worden, zoals ook omschreven in de algemene voorwaarden.

Ruilen geldt alleen in geval van uitzonderingen dus niet voor de kapper, tandarts, rijles, een verjaardag of iets dergelijks. Deze afspraken graag inplannen buiten de tijden van de Huiswerkbegeleiding.

 • Een dag mag alleen ingehaald worden als deze 24 uur van te voren per mail aan ons is doorgegeven. Dit kunt u mailen naar: huiswerkbegeleiding@dekroonveghel.nl
 • U mag maximaal 3 ruildagen open hebben staan en deze moeten voor het einde van het schooljaar zijn opgemaakt.
 • Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de huiswerkbegeleiding, mag u deze dag op een ander moment opnemen in overleg met de administratie. Dit dient wel 24 uur van te voren zijn gemeld.
 • Weet u vooraf al dat u een bepaalde dag niet gaat gebruiken, dan mag u die ook al eerder omruilen. Dit kunt u per mail aan ons doorgeven
 • Voor bijlessen gelden dezelfde voorwaarden als voor de zaal. U mag maximaal 3 bijlessen open hebben staan en afmelden mag alleen door ouders per mail worden gedaan.
 • Feestdagen kunnen ook geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform de CAO, gesloten is (bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 2e pinksterdag, Kerstmis en 1x per 5 jaar Bevrijdingsdag).
 • Indien er een ziekte periode is van langer dan 2 aaneengesloten weken, kunnen deze weken in overleg ingehaald worden.

Vaste voorwaarden

 • Voor alle soorten ruilingen geldt: aanvraag voor een ruildag gaat via email (huiswerkbegeleiding@dekroonveghel.nl). Pas wanneer bevestigd is dat er plek is en uw aanvraag is goedgekeurd, bent u verzekerd van een plekje
 • Ruilen kan uiteraard alleen als er plek en voldoende begeleiding is op de dag waarop een leerling wil komen.
 • De ruildagen zijn gebonden aan de leerling en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.
 • Indien niet tijdig is afgemeld kan de dag niet geruild worden. Afmelden kan uitsluitend per mail worden doorgegeven en minimaal 24 uur van te voren
 • Houdt er rekening mee dat wanneer u uw kind tijdig afmeldt voor een bepaalde dag, u dit mogelijk niet kunt terugdraaien, omdat de plek dan vergeven is.