Orthopedagogiek

Om extra kwaliteit te kunnen bieden aan ouders en leerlingen heeft huiswerkbegeleiding de Kroon een Orthopedagoog in dienst. Voor een goede studiebegeleiding vinden wij de combinatie met orthopedagogiek belangrijk.

Wat doet een orthopedagoog?

Onze orthopedagoog houdt zich, naast het adviseren van ouders over ‘normale’ opvoedssituaties, ook bezighoudt met het begeleiden van kinderen (en hun ouders) bij wie de ontwikkeling of opvoedsituatie anders verloopt.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen met een verstandelijke handicap, of kinderen met ADHD, autisme of aanverwante (leer)problematiek. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn ontwikkelen zich anders dan ‘gemiddeld’ en ouders van deze kinderen en de kinderen zelf kunnen daarom soms wel wat extra ondersteuning gebruiken.

Daarnaast kan onze orthopedagoog advies worden gevraagd bij leer- of gedragsproblemen op school. Problemen op het gebied van lezen, spellen, rekenen, concentratie, geheugen en gedrag vormen een belemmering voor de school-loopbaan. Leer-, ontwikkelings- en gedrags-problemen kunnen een negatieve invloed hebben op de motivatie en zelfvertrouwen van het kind. De afdeling Orthopedagoog van biedt advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van leren en opvoeding bij kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar. Veel voorkomende onderwerpen zijn dyslexie, dyscalculie, specifieke spelling- en lees-problemen, problemen met motivatie en concentratie, het achterblijven van leerprestaties en twijfels over het juiste onderwijsniveau.

De adviezen van de orthopedagoog kunnen bij de verschillende vormen van begeleiding  worden uitgevoerd. Onze Orthopedagoog stelt zichzelf aan u voor onder “over de Kroon” bij “ons team