Ons team

Hannah Beniers, Orthopedagoog

Hannah

Hannah (Orthopedagoog):
ne, en, dus, wia, gs, leerstrategie

Mijn naam is Hannah Beniers en ik ben sinds augustus 2016 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Na het afronden van mijn middelbare schoolperiode op het Zwijsen College, ben ik het volgende avontuur aangegaan, namelijk het volgen van de studie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Tijdens mijn bachelor heb ik kennis gemaakt met de ontwikkeling van kinderen en jongeren, waarbij zowel gedrags- als leerproblematiek aan bod kwam.

Gedurende mijn master heb ik mijzelf verder verdiept in angst- en stemmingsstoornissen. Ook heb ik een jaar stage gelopen binnen het speciaal onderwijs. Hier heb ik kinderen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied begeleid, en ook met ouders gesproken over de begeleiding thuis.

Binnen Huiswerkbegeleiding De Kroon ga ik aan de slag met leerlingen waarvan het leerproces stagneert, mede door problematiek op het gebied van leren, gedrag en/of ontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan reken- en/of leesproblemen, concentratie- en/of geheugenproblemen en gedragsproblemen. Het is belangrijk om op tijd actie onder te nemen, omdat dergelijke problemen de verdere schoolloopbaan van een leerling belemmeren en vervolgens ook een negatieve invloed hebben op de motivatie en het zelfvertrouwen van de jongere. Samen met de leerling en/of de ouders ga ik op zoek naar een passende vorm van begeleiding. Ik vind het belangrijk om hierbij de krachten van een leerling te benaderen en vanuit hier te werken aan een oplossing.


Chantal de Graaf, Onderwijskundige en docent wiskunde

Mijn naam is Chantal de Graaf. Ik ben sinds 2014 afgestudeerd Onderwijskundige. Deze studie heb ik gevolgd aan de Radboud Universiteit, waarbij veel aandacht wordt besteed hoe een leerling leert en hoe het leren gestimuleerd kan worden. De rol van de docent hierin is erg groot en dus wilde ik mij verder verdiepen in het aanbieden van onderwijs. Dat is de reden geweest om de opleiding tot docent wiskunde te volgen.

Gedurende de master Onderwijskunde heb ik mij gericht op Passend Onderwijs, waarbij ik de vernieuwing vanuit verschillende invalshoeken bekeken heb. Bij mijn scriptie heb ik de typevaardigheden van dyslectische kinderen verbeterd en onderzocht of het aanleren van deze vaardigheden hetzelfde verloopt als bij leerlingen die niet dyslectisch zijn. Wat ik daarvan geleerd heb is dat alle leerlingen anders werken. Het anders aanbieden kan de leerling daarbij helpen.

Sinds augustus 2016 heb ik Interval wiskundebijles en ondersteuning opgezet waarbij ik mij bezig houd met het vertalen van beleid naar de praktijk, in de breedste zin. Vanuit mijn bedrijf verricht ik ook werkzaamheden voor De Kroon en ben ik een traject aan het opzetten voor docenten in het basisonderwijs. Bij De Kroon kan ik mijn opgedane kennis en vaardigheden toepassen om leerlingen te helpen zichzelf te ontwikkelen. Dit kan heel uitlopend zijn, namelijk welke problemen ervaren leerlingen en hoe kan dit opgelost worden om het leren te optimaliseren, maar ook het aanbieden van gespecialiseerde bijlessen op het gebied van rekenen en wiskunde. Ik heb een vorm tussen bijles en klassikaal les, wiskunde-ondersteuning, geïntroduceerd bij De Kroon. Hierover is meer te lezen onder het kopje ‘Bijles’. Verder coördineer ik de Zomerschool en ben ik coördinator op de zaal samen met Renske.


Renske van der Linden, Coördinator

Mijn naam is Renske van der Linden en ben sinds 2013 werkzaam voor de kroon. Ik ben begonnen als begeleider en later doorgestroomd naar de functie van coördinator.
Tijdens mijn studie Pedagogiek kwam mijn passie voor het onderwijs en dus ook huiswerkbegeleiding naar boven. Ik heb veel stage-ervaring opgedaan op een orthopedagogisch huiswerkbegeleiding en op een voortgezet onderwijs in het zorgteam. Verder geef ik sinds 2012 bijles in diverse vakken. Ik bied onder andere begeleiding in plannen, leerstrategie, wiskunde, biologie en economie. In het onderwerp plannen heb ik me tijdens mijn studie Pedagogiek verdiept door daarover onderzoek te doen. Daarbij heb ik vooral naar de verschillende oorzaken van slecht plangedrag gekeken en naar oplossingen. Deze kennis gebruik ik  nog steeds tijdens de begeleiding van de leerlingen.

Na de opleiding Pedagogiek ben ik verder gaan studeren, omdat ik me wilde specialiseren in het coachen en begeleiden van mensen. Om die reden heb ik een opleiding als holistisch therapeut gevolgd en ben ik in mei 2016 afgestudeerd. Sinds september 2016 heb ik daarin mijn eigen praktijk in Veghel. De holistische visie bekijkt de mens in zijn geheel en gaat er vanuit dat lichamelijke, mentale en emotionele klachten elkaar beïnvloeden en uit balans halen. Tijdens deze opleiding heb ik geleerd om uit te zoeken op welk gebied de problematiek ligt en waar een oplossing nodig is. Deze vaardigheden neem ik ook mee tijdens mijn werk als coördinator.  De leerling zie ik als geheel en ik zoek graag uit waar de kern van het probleem ligt, zodat op dat vlak de begeleiding ingezet kan worden. Het belangrijkste voor mij is dat de leerling de begeleiding krijgt die zo goed mogelijk aansluit op de leerling, zodat hij/zij de beste kans krijgt om te groeien. Daar haal ik mijn voldoening uit.


Onze huiswerkbegeleiders

Daniëlle

Daniëlle:
ne, wia, gs, ec

Marlon

Marlon:
ne, fa, en, bio, gs, ak

Jasmijn

Jasmijn:
en, gs, ak, bio

Sanne

Sanne:
ne, wib, sk, na, bio, ec

Lindsay

Lindsay:
ne, en, bio, leerstrategie

Lotte

Lotte:
ne, en, fa, wib, sk, na, ec

Stijn

Stijn:
en, wia, wib, sk, na, bio, la, ec

Guus

Guus:
ne, fa, en, wib, na, sk, bio