Gespecialiseerde huiswerkbegeleiding

Algemeen

Als leerlingen van de basisschool naar het Voortgezet onderwijs overstappen dan is dat vaak een hele overgang. Er verandert in korte tijd veel en de vaste en duidelijke structuur die ze gewend waren op de basisschool biedt niet langer houvast. Hierdoor ontstaat vaak onrust en verwarring. Voor leerlingen met Dyslexie, faalangst,  Autisme, ADHD, en andere verwante  (leer)problematiek, is deze overgang vaak nog groter. Om deze leerlingen weer houvast en structuur te bieden is het nodig om duidelijke afspraken te maken. Dit, in combinatie met een goede planning en voorbereiding, geeft leerlingen handvaten om zich sneller aan te kunnen passen aan het voortgezet onderwijs.

Het kan ook voorkomen dat een leerling gedurende zijn/haar schoolcarrière vastloopt omdat er steeds meer verwacht wordt, de lat wordt steeds een stukje hoger gelegd en er wordt steeds meer beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerling. Zo moeten er opdrachten, werkstukken en presentaties gemaakt worden en op tijd ingeleverd worden. Maar ook moet er steeds meer huiswerk gemaakt worden en moet de leerling voldoende tijd vrij kunnen maken voor het leren van proefwerken en SO’s. Sommige leerlingen zien dan door de bomen het bos niet meer en lopen steeds verder achter. Als de achterstand te ver oploopt, wordt het steeds lastiger om het nog in te halen. Daarom is het belangrijk dat er op tijd hulp geboden wordt. De specialistische begeleiding van de Kroon kan deze hulp bieden.

Wat kunnen wij bieden?

De specialistische begeleiding voor leerlingen met o.a. Dyslexie, faalangst, Autisme of ADHD of aanverwante problematiek, wordt geboden door een orthopedagoog die veel ervaring heeft met begeleiding van leerlingen met (leer) problematiek. Door deze intensieve begeleiding kan voorkomen worden dat leerlingen die wel de capaciteiten hebben om hun diploma te behalen, maar die door hun problematiek vast lopen, afhaken. Door rekening te houden met de individuele eigenschappen van de leerling en een “aanpak op maat”, biedt Huiswerkbegeleiding de Kroon deze leerlingen een steun in de rug om zo toch hun studie af te maken.

Hoe werkt het?

Als ouders of leerlingen bellen met een hulpvraag dan nodigen wij ze altijd samen uit voor een intake gesprek. In dit gesprek wordt precies bepaald welke hulp het beste bij de leerling past. Deze aanpak zetten wij op papier en de leerling tekent ook een samenwerkingsovereenkomst. Dit omdat gebleken is dat begeleiding alleen maar effectief is als de leerling zelf ook gemotiveerd is. Iedere vier tot zes weken nadat de leerling gestart is hebben we persoonlijk contact met de ouders om de voortgang te bespreken en om eventueel de werkwijze bij te stellen. Ons doel is de leerling zo snel mogelijk zo ver te krijgen dat hij/zij het zelf kan. Onderdelen die we o.a. aan de orde laten komen kunnen zijn:

 • Het zelfstandig organiseren van het huiswerk en een systeem hanteren voor bewaren van aantekeningen, losse werkbladen, overzichtelijke schriften en tapbladen voor elk vak etc.
 • Bijspijkeren van vakinhoudelijke achterstanden
 • Het leren plannen van het huiswerk. Op tijd beginnen met het leren van een proefwerk, de stof verdelen over meerdere dagen, handige tips en sites om jezelf te overhoren.
 • Manieren vinden om leren weer leuk te vinden
 • De manier om te studeren vinden die het beste leerling past (dat is voor iedereen anders)
 • Inzicht bieden in hoe leerlingen hun eigen zelfstandigheid kunnen vergroten
 • Het vergroten van de studievaardigheden; hoe leer je? Hoe onthoud je dingen (beter)? Hoe maak je een samenvatting, hoe werkt memoriseren?
 • Een leeromgeving creëren waarin de leerling zich prettig voelt, omdat een leerling pas kan studeren als hij/zij goed in zijn/haar vel zit
 • Zorgen voor huiswerkvrije  avonden thuis, zodat de sfeer in huis ook prettig blijft.

Huiswerkbegeleiding de Kroon vindt het belangrijk om de lijnen kort te houden. Daarom overleggen wij niet alleen veel met de ouders en de leerling, maar ook met de school (mentor of leerkracht). Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de ouders.

Aanpak

 • Een programma op maat
  Het programma wordt nauwkeurig aangepast aan de mogelijkheden van de leerling.
 • Visuele ondersteuning
  Soms is het nodig om visuele ondersteuning te bieden. Dit helpt een leerling die in beelden denkt om de stof beter te begrijpen en te onthouden. Onze psycholoog is bekend met de methodes die hiervoor gebruikt worden.
 • Overzichtelijkheid
  Wij werken met duidelijke planners die aan het begin van de middag samen met de begeleider ingevuld worden en gecontroleerd worden aan de hand van Magister. Hierdoor weet de leerling precies waar hij/zij aan toe is.
 • Posititviteit
  Wij gaan altijd uit van een positieve benadering omdat in de praktijk is gebleken dat dit bij leerlingen van deze leeftijd het beste werkt. Daarom geven wij complimenten bij goed gedrag en een goede werkhouding. Daar waar nodig spreken wij leerling echter ook aan op gemaakte afspraken die niet nagekomen zijn, omdat leerlingen de consequenties hiervan niet altijd kunnen overzien.
 • Herkenbaarheid en een vaste structuur
  Door consequent te zijn in de uitleg en manier van werken is de werkwijze voor de leerling duidelijk en overzichtelijk. Voor elke leerling is er een dagelijkse overdracht zodat alle begeleiders op één lijn staan en weten welke aanpak er gebruikt wordt. Als we zien dat de leerling eraan toe is wordt de begeleiding langzaam maar zeker afgebouwd.
 • Leerling, ouders, school en de Kroon
  Een goede samenwerking is noodzakelijk om de begeleiding te laten slagen. Daarom hebben wij regelmatig contact met de ouders (telefonisch, via mail of in een persoonlijk gesprek) en met de school. Soms is er contact met de mentor en soms met een vakleerkracht. De Kroon wordt ook regelmatig door de school uitgenodigd om bij een gesprek met ouders en leerling te zitten zodat alle lijnen kort blijven.

ZIE OOK: HUISWERKBEGELEIDINGONZE GARANTIES – TIJDEN & TARIEVENAANMELDEN HWB