Huiswerkbegeleiding (zaal)

Bijna alle leerlingen maken wel een keer een periode door waarin het niet zo lekker loopt op school. Soms komt dat omdat leerlingen moeite hebben om zich te concentreren, de lesstof niet helemaal begrijpen of last hebben van faalangst. Het kan ook voorkomen dat een leerling vastloopt omdat er steeds meer van hem of haar verwacht wordt. De lat wordt steeds een stukje hoger gelegd, er wordt steeds meer een beroep gedaan op zelfstandigheid, er moeten opdrachten, werkstukken en presentaties gemaakt en SO’s voorbereid worden en ergens moet er ook nog ruimte zijn om te ontspannen. Deze leerlingen zijn erbij gebaat om een steuntje in de rug te krijgen. Wat de reden ook is: huiswerkbegeleiding De Kroon kan uitkomst bieden.

Omdat alle leerlingen verschillend zijn in hoe ze leren en welke hulp ze hierbij nodig hebben, bieden wij bij huiswerkbegeleiding De Kroon begeleiding aan in verschillende modules. Afhankelijk van de hulpvraag worden leerlingen geplaatst in een module waar bepaalde vaardigheden centraal staan. Binnen de modules wordt de begeleiding toegespitst op de exacte behoeften van de leerling.

Huiswerkbegeleiding De Kroon biedt begeleiding in vier modules, namelijk:

  • Module Basis
  • Module Vakinhoudelijk
  • Module Studievaardigheden
  • Module Combinatie

De module Basis is bedoeld voor die leerling die net dat extra steuntje in de rug nodig heeft. Binnen de module Basis worden leerlingen geholpen bij het scheppen van basisvoorwaarden voor leren. We bieden een rustige leeromgeving zonder afleidingen; leerlingen krijgen een eigen, afgeschermde plek toegewezen en moeten hun mobiele telefoon inleveren. We zorgen ervoor dat leerlingen een goede planning opstellen en controleren deze, we geven tips en trucs op het gebied van effectief leren en we overhoren leerwerk indien nodig. Eens per week sturen we een update via ons leerlingvolgsysteem.

De module Vakinhoudelijk is bedoeld voor leerlingen die de basisvaardigheden van het leren onder de knie hebben, maar moeite hebben met het begrip van de lesstof. Binnen de module Vakinhoudelijk breiden we uit op vakinhoudelijk gebied. We bieden alle hulp die we bieden binnen de module Basis, maar bieden daarnaast ook de mogelijkheid tot intensieve vakinhoudelijke begeleiding tijdens het maken van het huiswerk. Vijf dagen per week zijn er begeleiders aanwezig die kunnen helpen met alle vragen op het gebied van de basisvakken. Deze module maakt intensieve vakinhoudelijke één-op-één begeleiding tijdens het huiswerk maken mogelijk. Intensief oudercontact is belangrijk in deze module; dagelijks versturen we een update via ons leerlingvolgsysteem.

De module Studievaardigheden is bedoeld voor leerlingen waarbij de moeite niet direct zit in het begrijpen van de lesstof, maar die moeite hebben met het leerproces. Binnen de module Studievaardigheden breiden we uit op het gebied van effectief leren. We bieden alle hulp die we bieden binnen de module Basis, maar helpen daarnaast ook met het maken van een goede planning en met het intensief en effectief verwerken van de lesstof. Binnen deze module leren leerlingen hoe ze een werkbare planning maken voor hun maak- en leerwerk, hoe ze het meest halen uit het maken van hun huiswerk en hoe ze zich de lesstof het best eigen kunnen maken. Intensief oudercontact is belangrijk in deze module; dagelijks versturen we een update via ons leerlingvolgsysteem.

De module Combinatie biedt alle ondersteuning die een leerling nodig kan hebben om zijn schoolse capaciteiten volledig te ontwikkelen. Binnen de module Combinatie wordt alle begeleiding uit de voorgaande modules gecombineerd. In deze module wordt de leerling in het volledige leerproces intensief begeleid. Leerlingen leren hoe ze een werkbare planning maken, hoe ze effectief huiswerk maken en zich leerstof eigen maken en hebben de mogelijkheid tot één-op-één vakinhoudelijke begeleiding tijdens het huiswerk maken.


ZIE OOK: ONZE GARANTIESGESPECIALISEERDE HUISWERKBEGELEIDINGTIJDEN & TARIEVENAANMELDEN HWB