Aanmelden voor bijles

Ondergetekende, ouder/verzorger van (verplicht)

Geboortedatum zoon/dochter(verplicht)

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoonnummer ouder/verzorger (verplicht)

E-mail ouder/verzorger (verplicht)

School (verplicht)

Klas (verplicht)

Vak waarvoor gespecialiseerde huiswerkbegeleiding aangevraagd wordt:

Docent van het vak waarvoor gespecialiseerde huiswerkbegeleiding aangevraagd wordt:

Schrijft zijn/haar kind in bij huiswerkbegeleiding De Kroon voor:


BijlesGespecialiseerde bijles

Aantal dagen per week:

(Dagen waarop bijles wordt aangeboden wordt door leerlingen en begeleiders onderling afgesproken. Voor bijles kunnen géén voorkeursdagen worden opgegeven.)


Graag hieronder per dag aangeven vanaf welke tijd we uw kind kunnen verwachten, zodat hier met inplannen van de bijles rekening mee kan worden gehouden.

Gewenste startdatum (verplicht):

Wilt u naast de bijles(sen) gebruik maken van reguliere huiswerkbegeleiding?
Ja*Nee

* indien u voor deze optie kiest, dan zal er contact met u worden opgenomen om de mogelijkheden en wensen door te nemen.Indien geen van de partijen voor afloop van de proeftijd schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de huiswerkbegeleiding te willen beëindigen, wordt de dienstverband stilzwijgend verlengd per contractperiode van 4 weken.
Er wordt eenmalig een bedrag van €25,- aan inschrijfkosten berekend. Bij ondertekening van dit formulier wordt daarmee akkoord gegaan. Ondertekening vindt op de volgende pagina plaats! Na inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging met daarop de startdatum.


Naam incassant: Kinderopvang ’t Kroontje Veghel B.V. - Huiswerkbegeleiding De Kroon

Adres incassant: PWA Sportpark 3

Postcode incassant: 5461 XL

Woonplaats incassant: Veghel

Land incassant*: Nederland

Incassant ID (invullen door incassant): NL34ZZZZ172815930000

Kenmerk machtiging (invullen door incassant): Kosten De Kroon


Door het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan Huiswerkbegeleiding de Kroon om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kosten huiswerkbegeleiding en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van:


Naam rekeninghouder (verplicht)

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land*

Rekeningnummer (IBAN) (verplicht)

Bank identificatie (BIC)**

Plaats en datum (verplicht)

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer


Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Na het verzenden ontvangt u ook zelf een kopie van het ingevulde formulier per mail


Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van huiswerkbegeleiding De Kroon.

 


ZIE OOK:
BIJLES VOORTGEZET ONDERWIJSBIJLES BASISSCHOOLREKENEN GROEPSLES PABO (REKENTOETS)FAALANGSTREDUCTIETRAININGTIJDEN & TARIEVEN BIJLESAANMELDEN GROEPSONDERSTEUNING