Aanmelden HWB

Ondergetekende, ouder/verzorger van (verplicht)

Geboortedatum zoon/dochter(verplicht)

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoonnummer ouder/verzorger (verplicht)

E-mail ouder/verzorger (verplicht)

School (verplicht)

Klas (verplicht)

Schrijft zijn/haar kind in bij De Kroon voor huiswerkbegeleiding (zaal)

Aantal dagen per week:


Geef hieronder aan op welke dagen de leerling gebruik gaat maken van de huiswerkbegeleiding en vanaf welke tijd we hem/haar kunnen verwachten (meerdere opties tegelijk selecteren is mogelijk):
op maandagop dinsdagop woensdagop donderdagop vrijdag


Gewenste startdatum (verplicht):


Indien geen van de partijen voor afloop van de proeftijd schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de huiswerkbegeleiding te willen beëindigen, wordt de dienstverband stilzwijgend verlengd per contractperiode van 4 weken.
Er wordt eenmalig een bedrag van €25,- aan inschrijfkosten berekend. Bij ondertekening van dit formulier wordt daarmee akkoord gegaan. Ondertekening vindt op de volgende pagina plaats! Na inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging met daarop de startdatum.


Naam incassant: Kinderopvang ’t Kroontje Veghel B.V.

Adres incassant: PWA Sportpark 3

Postcode incassant: 5461 XL

Woonplaats incassant: Veghel

Land incassant*: Nederland

Incassant ID (invullen door incassant): ...............

Kenmerk machtiging (invullen door incassant): ...............


Door het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan Huiswerkbegeleiding de Kroon om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kosten huiswerkbegeleiding en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van:


Naam rekeninghouder (verplicht)

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land*

Rekeningnummer (IBAN) (verplicht)

Bank identificatie (BIC)**

Plaats en datum (verplicht)

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer


Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Na het verzenden ontvangt u ook zelf een kopie van het ingevulde formulier per mail


Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van huiswerkbegeleiding De Kroon.

 


ZIE OOK:
HUISWERKBEGELEIDING – ONZE GARANTIESGESPECIALISEERDE HUISWERKBEGELEIDINGTIJDEN & TARIEVEN